Profesjonalny kurs zawodowy

UCZYMY JAK ODKRYWAĆ OSOBISTĄ CHARYZMĘ

Nasze zawodowe kursy coachingowe obejmują wszystkie obszary profesjonalnego prowadzenia coachingu – od poznania własnego potencjału jako człowiek do nauki prowadzenia ludzi w odkrywaniu ich wewnętrznej charyzmy i towarzyszeniu w ich rozwoju. Będąc przywódcą z charyzmą nie wystarczy być częścią jakieś przyszłości. Potrzeba aktywnie pomagać nadawać jej kształt, stawiać nowe wyzwania i wpływać na nią. Uczymy jak wewnętrzny potencjał używać dla dobra swojego i innych, jak inspirować i współpracować, jak tworzyć nowe wspólnie z innymi.

Czytaj Więcej

Co Ci to da?

Kurs zawodowy Coaching w Biznesie ma na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie profesjonalnego prowadzenia sesji coachingowych zgodnie z najwyższymi i ogólnoświatowymi standardami wykonywania zawodu coacha według kompetencji coachingowych organizacji ICI oraz ICF.

Absolwenci nauczą się jak w praktyce:

 • samodzielnie projektować i przeprowadzać sesje coachingowe z klientem
 • budować charakter relacji, który wspiera proces wprowadzania stałych zmian w życiu
 • stosować techniki coachingowe inspirujące do aktywnego, trwałego i skutecznego działania
 • układać zadania coachingowe wspierające rozwój i zmianę
 • pracować ze sprawami wywołującymi duże emocje
 • pobudzać kreatywność i innowacyjne działanie oparte na potencjale osobistej charyzmy
 • pracować z wartościami i przekonaniami tak, by wspierać w realizacji założonego celu
 • wykorzystywać narzędzia wizualizacji i pracy z wyobraźnią celem pobudzenia inspiracji i odwagi do przeprowadzania zmian
 • odkrywać wzorce zachowań klienta i modelować je zgodnie z jego potrzebami
 • pracować nad poszerzaniem świadomości oraz planowaniem wprowadzania zmian
 • wykorzystać wiedzę o mechanizmach funkcjonowania stylów przywództwa, motywacji i zarządzania zmianą w pracy coachingowej z klientem biznesowym.

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

 • są w pełni przygotowani do profesjonalnego prowadzenia samodzielnych sesji coachingowych wg. standardów ICF oraz ICI
 • potrafią w sposób biegły praktycznie wykorzystać zdobyte umiejętności coachingowe
 • uzyskują technologię prowadzenia cyklu coachingowego z uwzględnieniem procedur w środowisku biznesowym
 • mają swobodę i elastyczność w korzystaniu z narzędzi i technik coachingowych
 • zyskują świadomość swoich uwarunkowań i potrafią zarządzać swoim życiem

Każdy uczestnik doświadczy na własnym przykładzie na czym polega:

 • Nauka jak następuje osobista transformacja, poprzez swoje własne doświadczenie zmiany
 • Podnoszenie swoich umiejętności wewnętrznej refleksji, uważności oraz samokontroli
 • Wzrost biegłości w odczytywaniu sygnałów płynących z języka, ciała oraz emocji
 • Rozumienie prowadzenia coachingu biznesowego jako interwencji organizacyjnej
 • Definiowanie oraz praktykowanie elementów budowania relacji coachingowej
 • Zgromadzenie indywidualnego pakietu narzędzi coachingowych
 • Umiejętność stosowania koncepcji teorii rozwoju osób dorosłych do prowadzonych procesów coachingowych oraz rozwoju własnego jako coach

Dodatkowo uczestnicy biorący udział w module 6, poznają metody rozwiązywania konfliktów według modelu TransformingCommunication™. Model TC jest niezwykle przydatny do pracy z ludźmi w sytuacjach:

 • Poprawienia relacji z pracownikami
 • Doskonalenia współpracy w zespole
 • Rozwiązywania osobistych wątpliwości wewnętrznych

DLA KOGO TO JEST?

Program kursu Coaching w Biznesie skierowany jest do:

 • kadry zarządzającej w firmie wszystkich szczebli (właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy)
 • osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników w firmie (doradcy, specjaliści, pracownicy działu HR)
 • trenerów, konsultantów, psychologów, nauczycieli, terapeutów
 • osób wykonujące wolne zawody - lekarze, stomatolodzy, prawnicy, artyści
 • osób chcących uzyskać nowy zawód coacha
 • osób nastawionych na rozwój osobisty.

Program idealny dla:

 • Doświadczonych profesjonalistów w zarządzaniu wynikami i znakomitych organizacyjnie przywódców zabiegających o awans zawodowy albo chcących rozwinąć swoje portfolio umiejętności zawodowych.
 • Osób wpływających na pracę i działania innych, chcąc podnieść swoje umiejętności we wspieraniu potencjału ludzi.
 • Osób ubiegających się o uzyskanie międzynarodowej akredytacji ICF na poziomie ACC metodą portfolio.
 • Wszystkich, którzy chcieliby budować i doskonalić swoje organizacyjne umiejętności rozwoju charyzmy przywódczości osobistej, po to by kroczyć drogą osobistego mistrzostwa.
 • Tych, którzy chcą zdobyć nowy zawód coacha i uzyskać międzynarodowy certyfikat Advanced Coaching Skills, ICI.

Szczególnie serdecznie zapraszamy – prezesów, dyrektorów, kierowników, trenerów, HRowców, Doradców – tych, którzy mają wpływ na innych ludzi, którzy kształtują środowisko, zmieniają świat.

Kurs skierowany jest do osób z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym.

Dotychczasowi absolwenci programuCoaching w Biznesie  to menedżerowie, pracownicy i konsultanci: PZU Życie S.A., Novartis Poland Sp. z o.o, IBM POLSKA, POLBANK EFG, SODEXO POLSKA, MEDICOR, Biuro Promo Sp. z o.o, TESCO, Bank BPH SA, METRO GROUP ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o., Shell Polska, GEANT POLSKA, Alexander Mann Solutions, Alta Sp. z o.o., Towarzystwo ALTUM, AGH Kraków, PMI Service Center Europe Sp. z o.o., FIRST DATA POLSKA SA, Shell Polska.

Co? Gdzie? Kiedy będziesz robić?

Kurs Coaching w Biznesie na poziomie Advanced Coaching Skills, ICI składa się z 5 obowiązkowych dwudniowych treningów, grupowych i indywidualnych superwizji, samodzielnej pracy wykonanej między zajęciami oraz akredytacyjnej procedury egzaminacyjnej uzyskania certyfikatu międzynarodowego ICI. Całość edukacji trwa 6 miesięcy.

Na zajęciach:

1. Program kursu - 82 godz.
Motto: My musimy być tą zmianą, którą chcemy widzieć w świecie i w innych” - Gandhi

Zjazd 1. 16 godz.

Organizacja procesu coachingowego i budowanie relacji z klientem, a więc Co?, Gdzie?, Kiedy? Jak?: Etyka w coachingu. Organizacja procesu coachingowego. Zasady ustalania kontraktu. Procedury ustalania celu. Kształtowanie jakości relacji z klientem w oparciu o zaufanie i bezpieczeństwo.

Zjazd 2. 16 godz.

Podstawowe umiejętności coacha, czyli jak prowadzić klienta podczas sesji: Sztuka wielopoziomowego słuchania. Zadawanie pytań mocnych. Odkrywanie struktury myślenia ludzi. Metody pogłębiania jakości komunikacji z klientem.

Zjazd 3. 18 godz.

Praca z wartościami i przekonaniami: Narzędzia pracy do odkrywania co jest ważne dla klienta i jak interpretuje świat. Techniki pracy na lini czasu. Zasady i warunki stosowania przeramowania. Praca nad rolą zawodową i tożsamością ogólną klienta.  Projektowanie zadań coachingowych.

Zjazd 4. 16 godz.

Podstawowe procedury i techniki stosowane w coachingu: Poszerzanie świadomości klienta poprzez techniki stosowane w coachingu biznesowym. Zwiększanie motywacji i zarządzanie postępami. Dopasowanie narzędzi i pracy coachingowej do stylu zarządzania i kultury organizacyjnej w firmie.

Zjazd 5. 16 godz.

W czym już jestem mistrzem: Superwizja pracy własnej. Rozwijanie praktycznych umiejętności w prowadzeniu klienta.

Termin EGZAMINU KOŃCOWEGO (pisemny i praktyczny) będzie uzgodniony indywidualnie z grupą podczas zajęć.

2. Superwizja Coaching w Biznesie

Grupowa sesja superwizji z mentorem, podczas których każdy uczestnik prowadzi krótką indywidualną sesję coachingową. Sesje obserwowane są przez doświadczonego coacha mentora. Mentor udziela informacji zwrotnej o postępach w rozwoju umiejętności coachingowych oraz jakości pracy wykonanej sesji coachingowej słuchacza. Na zakończenie słuchacz dostaje pisemny zestaw zaleceń do rozwoju indywidualnego, wykaz mocnych stron swojej pracy oraz charakterystykę własnego stylu coachingowego.

Podczas samodzielnej pracy:

 • przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych – minimum 20 sesji
 • przeprowadzenie procesu coachingowego z 1 klientem zewnętrznym, obejmującego 3 sesje coachingowe
 • ćwiczenie między zjazdami prezentowanych na zajęciach technik coachingowych
 • wykonanie pisemnych zadań domowych
 • aktywny udział podczas zajęć
 • napisanie raportu z przeprowadzonego procesu coachingowego z klientem (min 3 sesje) pokazujący poziom refleksji własnej oraz korzystania z podstawowych kompetencji
 • zrealizowanie praktycznego egzaminu  z technik coachingowych
 • zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego z wiedzy.

Podczas trwania kursu uczestnicy są pod opieką coacha-mentora, który podczas superwizji przekazuje informację zwrotną (feedback) na temat jakości indywidualnej pracy z klientem oraz monitoruje postępy w doskonaleniu umiejętności coachingowych.

Każdy uczestnik przechodzi swój własny proces coachingowy składający się z 3 sesji coachingowych, który prowadzony jest przez profesjonalnego coacha.

22

lata doświadczenia w zakresie prowadzenia treningów i rozwijania potencjału ludzkiego

15

lat praktyki w prowadzeniu sesji coachingowych dla klientów biznesowych

10

lat doświadczenia prowadzenia edukacji w zakresie usług coachingowych

INNOWACJA WPISANA JEST W NASZE DNA

Stosujemy najnowocześniejsze metody rozwoju w oparciu o najnowsze badania neuropsychologii oraz stare szkoły mistyczne. Łączymy tradycyjne podejścia psychologii jako fundament z nowoczesnymi rozwiązaniami fizyki kwantowej jako narzędzia – wszystko dla dostarczania perfekcji działania. Nasz kurs zawodowy Coaching w Biznesie był pierwszym w Polsce programem studiów podyplomowych na dwóch uczelniach wyższych, opracowaliśmy narzędzie coachingowe DNA Sukcesu© - nowatorską metodę odkrywania wewnętrznego schematu działania wzorca przynoszącego najwyższe wyniki, jesteśmy autorem metody TEAM COACHING CHANGE MODEL©. Wykorzystujemy intelekt i doświadczenie największych autorytetów świata w dziedzinie psychologii i poszerzania potencjału mózgu. Wszystko po to, by doskonalić nasze programy i ciągle przedefiniowywać co możliwe na wyższe poziomy.

Czytaj Więcej

Jaką Unikatowość Dostaniesz?

Po ukończeniu kursu podstawowego otrzymasz Międzynarodowy certyfikat "Advanced Fundamental Coaching Skills" w ramach programu akredytacyjnego ICI
(International Association of Coaching Institutes)

Każdy uczestnik w trakcie kursu otrzymuje 3 indywidualne sesje coachingowe prowadzone przez profesjonalnego coacha. Program zawiera naukę prowadzenia sesji coachingowych przez skypa i telefon.

Uczestnicy mają do dyspozycji klienta spoza kursu do przeprowadzenia procesu coachingowego składającego się z 3 sesji coachingowych.

Całe zajęcia prowadzone są metodą experience learning (nauka poprzez doświadczenie) przez 1 trenera dzięki czemu każdy uczestnik jest:

 • indywidualnie prowadzony w swoim osobistym rozwoju
 • stale monitorowany w zakresie postępów nauki procedur prowadzenia coachinu.

Każde zajęcia prowadzone są zgodnie ze strukturą przeprowadzanej sesji coachingowej, a cały kurs ułożony jest jako zamknięty proces coachingowy. Metoda ta pozwala na dogłębną naukę i wdrożenie na poziomie nieświadomym zawodowych nawyków coachingowego myślenia w życiu. Uczestnicy uczą się zarówno poprawnego stosowania narzędzi coachingowych jak też umiejętności obserwacji zachowań własnych i innych.

Co zapewniamy:

 • Minimum 20 godzin pracy jako coach
 • Co najmniej 45 godzin jako klient
 • Indywidualne prowadzenie w procesie dydaktycznym przez trenera-coacha oraz monitorowanie postępów pracy własnej
 • Co najmniej 10 godzin bezpłatnej superwizji coachingowej (udzielana informacja zwrotna, odsłuchanie nagrania własnej sesji)
 • 8 godzin grupowej sesji mentor coachingu
Dodatkowo poza zajęciami:
 • zadania domowe do pracy własnej rozwijające poszczególne kompetencje
 • dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych

Certyfikat międzynarodowy Advanced Coaching Skills, ICI otwiera ścieżkę do awansu zawodowego i uzyskania kolejnych tytułów: Expert Coaching Skills, Coach ICI oraz Master Coach ICI.

Po uzyskaniu certyfikatu Advanced Coaching Skills ICI oraz kursu Coaching w Biznesie , wielu studentów kontynuuje zabieganie o weryfikację kwalifkacji zawodowych przez uzyskanie akredytacji międzynarodowej ICF metodą portfolio, jako odrębny proces certyfikacyjny.

Uczymy robić to świadomie z mądrością i profesjonalną wiedzą. Tylko to gwarantuje sukces.

W jaki sposób?

Metodologia:

W procesie rozwoju kompetencji wykorzystujemy model Cyklu Uczenia się D. Kolba, jako bazę do rozpoznania stylu uczenia się uczestników (klientów) i dopasowania adekwatnych narzędzi usprawniających proces dydaktyczny (coachingowy).

W trakcie zajęć stosujemy nowoczesne metody rozwoju:

 • Interaktywnej formy edukacji
  • Obserwacja: prowadzonych sesji coachingowych, stosowanych narzędzi, zachowań słuchacza
  • Demonstracja: umiejętności i technik przez doświadczonego coacha-trenera oraz słuchaczy
  • Ćwiczenia: w parach/trójkach poszczególnych umiejętności coacha, technik coachingowych oraz procesu prowadzenia sesji.
 • Łącznikiem tych metod jest moderowana dyskusja jako spoiwo poznawania (przekaz wiedzy, informacji), doświadczania (praktykowanie umiejętności) i odbierania (kształtowanie postawy) wiedzy oraz praktyki stosowania narzędzi w obszarze prowadzenia coachingu.

Struktura programu zbudowana jest na bazie 3 podstawowych filarów:

Wiedzy:

 • pogłębienie zasobu informacji w zakresie procesu coachingowego;
 • poznanie zasad stosowania technik i narzędzi podnoszących umiejętności zawodowe;
 • zrozumienie działania specyficznych mechanizmów psychologicznych i ich konsekwencji.

Umiejętności:

 • rozwój umiejętności i predyspozycji celem osiągnięcia określonych kompetencji;
 • odpowiedni dobór technik i metod działania w zależności od kontekstu i wyznaczonych celów;
 • sprawniejsze sterowanie działaniami własnymi w realizacji założonych celów;

Postawy:

 • pro aktywność w dążeniu do rzetelności i sukcesu;
 • promowanie współpracy jako stylu pracy umożliwiającego osiąganie lepszych rezultatów;
 • dostrzeganie potrzeby ustawicznego doskonalenia osobistych umiejętności społecznych.

Rozwijanie tych trzech filarów powoduje wzrost poziomu kompetencji w obszarze prowadzenia procesów coachingowych w sposób profesjonalny i przenosi się na konkretne rezultaty praktyczne w pracy i życiu. Główny nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności pozwalających udoskonalić poszczególne kompetencje zawodowe oraz na przygotowanie studentów do działania w sytuacji wprowadzania zmian systemowych.

Znając najnowsze badania dotyczące procesów szybkiego uczenia się prowadzimy szkolenia stosując dwa poziomy edukacji równocześnie:
a) metodykę nauczania osób dorosłych systemem 4MAT, B. McCarthy – to nowoczesne podejście praktycznego rozwijania kompetencji zawodowych pracowników
b) modele przyspieszonego uczenia się i precyzyjnej koncentracji – rozwijanie umiejętności wspomagających doskonalenie procesu nauki oraz jego efektywności.

System 4MAT opracowany przez Bernice McCarthy uwzględnia powszechnie stosowaną w metodyce nauczania teorię systemów uczenia się Davida Kolba i poszerzony jest o przyspieszone modele uczenia oraz odpowiadające im właściwe narzędzia metodyczne.

4. CO JEŚLI?
Styl akomodacyjny

Uczący się chcą rozważyć przyszłe zastosowania tego, czego się uczą.
Nauczyciel jest konsultantem, poprzez zadawane drążące pytania uczy jednocześnie siebie i innych.

Używa: 32,7% Kobiet, 19,6% Mężczyzn

1. DLACZEGO?
Styl dywergencyjny

Uczący się chcą wiedzieć dlaczego się tego powinni nauczyć.
Nauczyciel pełni rolę motywacyjną poprzez dawanie sali powodów, wytłumaczeń.

Używa: 25% Kobiet 19,4% Mężczyzn

3. JAK?
Styl konwergencyjny

Uczący się chcą doświadczać w praktyce i ćwiczą podane informacje.
Nauczyciel daje ćwiczenia i coachuje ich w trakcie wykonywania.

Używa: 14,8% Kobiet, 23,5% Mężczyzn

2. CO?
Styl asymilacyjny

Uczący się chcą znać informacje i tworzyć koncepcje na ich temat.
Nauczyciel daje informacje oraz wykłady.

Używa: 27,5% Kobiet, 37,5% Mężczyzn

Co? Gdzie? Kiedy?

Edycja 12 - Kraków 2017: 18-19 II, 18-19 III, 22-23 IV, 13-14 V, 24-25 VI

Edycja 13 - Warszawa 2017: 25-26 II, 25-26 III, 8-9 IV, 6-7 V, 17-18 VI

Termin superwizji oraz egzaminu końcowego (pisemny i praktyczny) będą uzgodnione indywidualnie z grupą w trakcie zajęć.

Informacje organizacyjne:
 • Maksymalnie 20 osób w grupie
 • 5 zjazdów obejmujących 80 godzin zajęć warsztatowych
 • 10 godzin mentoringu podczas spotkań Superwizja Coaching w Biznesie
 • Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 18.00
 • Zapewniamy napoje i drobny poczęstunek podczas przerw
 • Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie
Warunki uzyskania certyfikatu:

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu Coaching w Biznesie oraz międzynarodowego certyfikatu Advanced Coaching Skills ICI jest::

 • obowiązkowy udział w zajęciach
 • wykonanie pisemnych zadań domowych pomiędzy zjazdami
 • przeprowadzenie w trakcie kursu minimum 20 własnych sesji coachingowych
 • aktywny udział w sesji mentorskiej podczas Superwizja Coaching w Biznesie - demonstracja własnej sesji coachingowej
 • przeprowadzenie procesu coachingowego z klientem zewnętrznym i napisanie końcowego raportu zawierającego autorefleksję pracy własnej
 • napisanie końcowego egzaminu teoretycznego
 • praktyczny egzamin końcowy: demonstracja sesji coachingowej zgodnie ze standardami ICI oraz ICF i  zastosowaniem wybranego narzędzia coachingowego

Zjazd opcjonalny - Transforming Communication™ - Kraków 2017: 10-12 III, 29-31 V, 4-6 IX

Zjazd opcjonalny - Transforming Communication™ - Warszawa 2017: 14-16 VII, 28-30

Cena kursu:

KRAKÓW - 8800 zł brutto, WARSZAWA - 9100 zł brutto

Przy wpłacie za kurs do 18.01.2017 cena niższa o 200 zł.

Przy zgłoszeniu powyżej 1 osoby rabat 200 zł dla każdej osoby.

Cena kursu obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • udział w warsztatach - 80 godzin
 • mentoring podczas superwizji - 10 godzin
 • przygotowanie i sprawdzenie zadań domowych
 • indywidualny feedbacku z nagrania sesji coachingowej
 • udział w procesie coachingowym składającym się z 3 sesji coachingowych
 • przeprowadzenie egzaminu praktycznego oraz egzaminu pisemnego
 • certyfikat Coaching w Biznesie
 • przerwy kawowe

dla uczestników kursu Coaching w Biznesie specjalna cena za szkolenie Transforming Communication® - tylko 1800 zł brutto. Szkolenie kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

O kolejności przyjęć na kurs decyduje wpłata.

Koszt ponownego terminu sesji mentorskiej lub egzaminu - 400 zł

Jest możliwość zapłaty w ratach - rozmowy indywidualne.

Numer Konta:
44 1020 2906 0000 1902 0104 3355
PERŁA Szkolenia i Coaching, Małgorzata Klimczyk
tytuł: CwB edycja (nr)/imię i nazwisko

Celem uzyskania faktury prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury.

Więcej informacji:  email: biuro@perla.edu.pl, kom. +48 514 973 792

Renoma

Kurs prowadzony od 2006 roku – sprawdzony program, narzędzia, procedury dydaktyczne

Pierwsi

Program pierwszych w Polsce studiów podyplomowych – spełniają państwowe standardy uczenia osób dorosłych

Najlepsi

w latach 2006 i 2007 uznane za najlepsze studia podyplomowe w opinii studentów WSE w Krakowie

ŚWIATOWEJ KLASY OSIĄGNIĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ Z LUDŹMI O NAJWYŻSZYCH KWALIFIKACJACH

Za każdym świetnym produktem stoi świetnie dopasowany i zorganizowany biznes. Nasza praca jest niezwykle misterna i delikatna. Wymaga kwalifikacji na najwyższym poziomie stosowanych z niezwykłą precyzją i odpowiedzialnością. Materiałem z którym pracuje coach jest bowiem człowiek – dobro o najwyższym potencjale w organizacji, najcenniejszy klejnot. Dlatego bardzo dbamy o najwyższą jakość naszych kompetencji oraz profesjonalność kompetencji biznesu z nami współpracującego. Posiadamy międzynarodową akredytację Experienced Institute in Poland w organizacjach ICI oraz IANLP. W wyborze ludzi z nami współpracujących kierujemy się prawością i rzetelnością. Umożliwia nam to dostarczenie perfekcji naszym klientom oraz jeszcze lepszego potencjału intelektualnego i mocy dla działania ich biznesu. W ten sposób przyczyniamy się do pozytywnych zmian w świecie. To spełnia nasze ambicje i daje głęboką satysfakcję.

Czytaj Więcej

Inspiracją dla człowieka są wartości

Udział w kursie Coaching w Biznesie to nie tylko okazja do nauki profesjonalnego zawodu i umiejętność lepszego prowadzenia swoich klientów i pracowników: to także okazja by nauczyć się myśleć nowymi schematami, szukać wszędzie możliwości a nie ograniczeń, transformować siebie i innych.

Działać dobrze dla dobra swojego i innych odnosząc sukcesy finansowe oraz satysfakcję osobistą.

Budować świat biznesu oparty na współpracy a nie rywalizacji, ufności, a nie strachu, wartości a nie interesów – to nasze przesłanie. Zapraszamy wszystkich chętnych do budowania świata profesjonalizmu, przyjaźni i przyjęcia odpowiedzialności odwagi za swoje działania.

Naucz się umiejętności których będziesz potrzebować aby:

 • awansować i prowadzić udany biznes
 • z sukcesem i satysfakcją realizować swoje życie zawodowe.

Za nami ogromne doświadczenie zawodowe, wiemy co robimy:

 • 23 lat uczymy innych
 • 15 lat coachujemy ludzi w środowisku biznesowym
 • 10 lat uczymy innych, jak coachować ludzi ze świata biznesu.

Kto będzie Twoim przewodnikiem?

Małgorzata Klimczyk

Towarzyszę ludziom i organizacjom w odkrywaniu indywidualnego potencjału oraz wewnętrznej prawdy o sobie. Inspiruję do twórczych i odważnych działań. Wspieram w integrowaniu mądrości, pasji oraz mocy, po to by osiągnąć spójność, satysfakcję oraz radość życia. Usprawniam funkcjonowanie działań organizacji oraz ludzi. Pomagam w nakreślaniu wizji i opracowaniu strategii. Moje motto, to: FUN is FUNdaMENTAL.

Pracuję jako:

 • DYPLOMOWANY COACH - Coach Master Trainer ICI (International Associacion of Coaching Institutes), International Coach ICC (International Coaching Community), Erickson Certified Professional Coach, (akredytacja ACTP ICF), Mentor Coach Coaching w Biznesie .
 • DYPLOMOWANY TRENER - Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Licencjonowany Międzynarodowy Trener Transforming Communication™, NLP Master Trainer IN (międzynarodowa akredytacja IANLP).
 • DORADCA, MENTOR FACYLITATOR - Certyfikowany Ekspert ds. Innowacji, Mentorka i Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, Lider Inspiracji i Zmiany oraz konsultant zarządzania i relacji międzyludzkich.

JAKO TRENER posiada bogate 25 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów, treningów, oraz gier menedżerskich dla kadry kierowniczej i pracowników pionu podstawowego z różnych firm polskich, zagranicznych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Autorka ponad 300 autorskich programów szkoleniowych, 17 gier menedżerskich oraz licznych artykułów poświęconych tematyce marketingowej, sprzedaży, komunikacji, Public Relations oraz zarządzaniu w: Rynki Kapitałowe, Manager, Personel i Zarządzanie, IT Reseller, Marketing w Praktyce, BRIEF, Gazeta Wyborcza, BusinessMan Magazine.
Przeprowadziła wywiady i brała udział w warsztatach między innymi z: dr Harry Beckwith (marketing usług), dr Kevin Hogan (perswazja), Roger Dowson, (negocjacje), prof. Robert Cialdini (wywieranie wpływu na ludzi), Jack Trout (strategie konkurencyjności), Steven R. Covey (skuteczność działania i pozytywnych zmian), dr Caterine Murray (zarządzanie sprzedażą).
Specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu:

 • umiejętności interpersonalnych wykorzystywanych w: sprzedaży, negocjacjach, asertywności, prezentacjach, wystąpieniach publicznych,
 • różnic międzykulturowychw biznesie i ich wpływu na: zarządzanie firmą, formę negocjacji, prowadzenie marketingu, protokołu dyplomatycznego oraz obsługę klienta;
 • zarządzania ludźmi, a szczególnie: budowania zespołów, motywacji, przywództwa, coachingu, zarządzania konfliktami, delegowania zadań, zarządzania poprzez wartości, myślenia systemowego oraz technik relaksacji w pracy.

JAKO COACH wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe prowadzi indywidualne sesje coachingowe dla: menedżerów (executive oraz bussines), zespołów (team coaching) oraz osób prywatnych (life coaching). W coachingu szczególnie specjalizuje się w obszarach: przywództwa, myślenia strategicznego, umiejętności zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, różnic międzykulturowych, motywacji, wypalenia zawodowego oraz momentów utknięcia w życiu.
Prowadzi także team coaching usprawniający relacje w zespole oraz coaching strategiczny, w którym efektem końcowym są konkretne rozwiązania budowania koncepcji strategii firmyw obszarach: marketingu, budowania marki, kreowania wartości firmy, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zmianą, przywództwa. W team coachingu wykorzystuje: metodologię Kaizen, model strategii Walta Disneya, Strategię Błękitnych Oceanów, Action Learning.

AUTOR I PROPAGATOR
1. Dwóch programów Studiów Podyplomowych wprowadzanych po raz pierwszy na rynek polski przez dwie uczelnie wyższe:

 • Coaching w Biznesie (2006) prowadzonych według własnego autorskiego programu wspólnie z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. J. Tischnera w latach 2006-2008 (najlepszy kierunek studiów w ocenie studentów) oraz KSB UEK (2008-2010) – kierownik merytoryczny, promotor prac końcowych oraz główny trener-coach. Od 2010 roku program Coaching w Biznesie jest marką handlową firmy PERŁA i prowadzony jest jako integralny kurs zawodowy.
 • Public Relations (1994) prowadzonych w KSB UEK, w których jako autorka programu przez 6 lat była kierownikiem merytorycznym, trenerem odpowiedzialnym za przedmiot Marketing, warsztaty PR oraz seminarium pisania prac końcowych z marketingu.

2. Dwóch narzędzi metodologicznych stosowanych w coachingu

 • TEAM COACHING CHANGE MODEL © - metodę prowadzenia coachingu zespołowego poprzez aktywne uczestniczenie członków zespołu w zarządzaniu zmianą. Metoda wykorzystuje podejście systemowe w oparciu o dynamikę procesu grupowego oraz odgrywania ról zespołowych.
 • DNA SUKCESU© - model diagnozowania indywidualnych czynników wzorca strategii efektywnego działania, nastawionego na sukces. Pozwala odkryć klucz osobistej charyzmy przywództwa człowieka. Model ten daje możliwość aplikacji odkrytej strategii sukcesu w różnych sferach życia danej osoby oraz umożliwia naukę i wdrożenie tej strategii u innych osób poprzez modelowanie zachowań.

Pracowała w roli Trenera Wspierającego z:
Roger Neenan - Business and more,(5 dni), 2014 i 2013
dr Richard Bolstad - Transforming Communiction™ (4 dni), 2012
NLP Neuroedukacja – Mistrz Praktyk Sztuki NLP (169 godz.) – 2011
NLP Neuroedukacja – Praktyk Sztuki NLP (175 godz.) – 2010
Jagiellonian University Management Faculty Development Workshop we współpracy z US University Consortium – Lider Grupy Marketing Management - 1993

ABSOLWENTKA:
 • 2013-2016 Transformations International Ltd, New Zeland, dyplom zawodowy – NLP Master Trainer, IN
 • 2010-2016 Transformations International Ltd, New Zeland, dyplom zawodowy - Coach Master Trainer, ICI
 • 2013-2015 Karmelitański Instytut Duchowości przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Studium Duchowości
 • 2010-2013 Erickson International College, Canada, Erickson Certified Professional Coach (ACTP ICF)
 • 2010-2012 Transformations International Ltd, New Zeland, dyplom zawodowy - Master Coach ICI
 • 2006-2008 Integration Ltd, New Zeland, Licencja Międzynarodowego Trenera Transforming Communication™
 • 2005-2006 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Studia Podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
 • 1985-1991 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, magister ekonomii, specjalność marketing

Uczyła się u takich autorytetów jak:
Prof. Tony Buzan – Mind Mapping and Creativity, Dr Richard Bolstad - Koło Zmiany, Coaching z Zen, Centrum Counsellingu Gestalt –Bezwzględne współczucie, Dr Thomas Gordon – Modeling, Jon Kabat- Zinn – Mindfulness, Hermann Muller-Walbrodt – Mentalny Wojownik, Stephen Gilligan – W poszukiwaniu generatywnej świadomości i przemiany, Robert Dilts – From Coach to Awakener, Metaprzywództwo, Modelowanie czynników sukcesu w biznesie, Lance Giroux – Warsztaty Samurai Game, Frank Farrely - Terapia pro wokatywna, Serge Kahili King - Sukces i powodzenie, Stephan Covey – 7 nawyków skutecznego działania, Kevin Hogan – Skuteczne negocjacje, Jack Trout – Różnicuj się albo zgiń

W SWOJEJ PRACY WYKORZYSTUJE METODY: myślenia systemowego, organizacji uczącej się, przywództwa charyzmatycznego, technik twórczego myślenia, neurolingwistycznego programowania, terapii prowokatywnej, komunikacji transformującej, psychologii kognitywnej, integralnej teorii wszystkiego, psychologii głębi, neurobiologii, Mindfulness.

Po czym poznasz, że warto zainwestować?

Master Coach ICI
Certyfikat - Erickson Coach International
International Coach ICC
Certyfikat - Erickson Leadership
Certyfikat - Coaching dla Profesjonalistów
Certyfikat Zen of Coaching
Certyfikat - Erickson Coach International
Certyfikat - Transforming Communication Trainer

Nasi klienci

Najbliższe Kursy

 • 18 - 19
  Lutego

  Coaching w Biznesie

  Program akredytowany przez ICI

  9:00 - 17:00
  Kraków
  Międzynarodowy certyfikat Coacha na poziomie
  Advanced Coaching Skills, ICI

  Projesjonalny kurs zawodowy, który uprawnia do wykonywania zawodu Coacha na poziomie 3-ego stopnia.

  Sesje: 18 - 19 Lutego, 18 - 19 Marca , 22 - 23 Kwietnia, 13 - 14 Maja, 24 - 25 Czerwca
  event-3
  Kraków
 • 25 - 26
  Lutego

  Coaching w Biznesie

  Program akredytowany przez ICI

  9:00 - 17:00
  Warszawa
  Międzynarodowy certyfikat Coacha na poziomie
  Advanced Coaching Skills, ICI

  Projesjonalny kurs zawodowy, który uprawnia do wykonywania zawodu Coacha na poziomie 3-ego stopnia.

  Zjazdy: 25 - 26 Lutego, 25 - 26 Marca , 8 - 9 Kwietnia, 6 - 7 Maja, 17 - 18 Czerwca
  event-3
  Warszawa
 • 10 - 12
  Marca

  Transforming Communication

  9:00 - 17:00
  Kraków

Referencje